สิ่งที่เราไม่ใช้แล้ว ก็นำกลับมาใช้ได้อีก มีประโยชน์อีกด้วย

0 views
|

วิธีทำพรมเช็ดเท้าโดยการนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้มีรายได้ระหว่างว่างงาน อาชีพเสริมจากเศษผ้า เศษผ้าสร้างอาชีพ สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกมากมาย

Related videos