สอนนักศึกษาให้รู้จักหลักการของอาชีพ จบไปมีงานแน่นอน

0 views
|

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับการเผชิญหน้า Disrupt Technology ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแบบยุคใหม่ ที่สามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียนได้แบบมั่นคงที่สุด

Related videos