ธนาคารปล่อยกู้เงิน ความแตกต่างการกู้เงินในระบบและนอกระบบ

0 views
|

กับประเด็นนโยบายจากนักขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ ทันสมัย และสนใจประเด็นต่างๆ ในการกู้เงินในแต่ละระบบว่าการกู้เงินนอกระบบและการกู้เงินในระบบ เป็นอย่างไร มีผลดีหรือผลเสียอย่างไร มีดอกเบี้ยแตกต่างกันอย่างไร เงินด่วน ได้จริง สินเชื่อ ธนาคารไหน อนุมัติง่าย

Related videos