ขายสินค้า ทุกอย่างย่อมมี VAT ถ้าไม่อยากได้ ต้องทำอย่างไร

0 views
|

ขายสินค้า แต่ลูกค้าไม่เอา VAT ทำไงดี ตอบปัญหาทุกประเด็น VAT คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาที่เราขายสินค้า แน่นอนว่าเราต้องมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย ซึ่งบางร้านได้ระบุไว้แล้วในรายการสั่งซื้อนั้นๆไว้แล้ว

Related videos