กฏหมาย e-payment คืออะไร และจะโดนเก็บภาษีหรือไม่

0 views
|

กฏหมาย e-payment หรือพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบภาษี และเอกสารธุรกรรมทางการอิเล็กทรอนิกส์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการขายของได้สะดวกยิ่งขึ้น

Related videos